Disclaimer

Disclaimer voor www.Prosan.nl
Prosan verleent u hierbij toegang tot www.Prosan.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Prosan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Prosan spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Prosan.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Prosan nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Prosan.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Prosan, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact


Prosan International B.V.
Female Healthcare
PO Box 5486
6802 EL Arnhem
The Netherlands

Telephone
+31 (0)26 – 365 3363
E-mail: info@prosan.nl 

DISCLAIMER: The information provided on this website is for general information only. It is not intended to be medical advice and is not a substitute for the advice of a qualified practitioner in your jurisdiction. Prosan International B.V., and its affiliates makes every effort to ensure the accuracy and reliability of the information that appears on its website but cannot guarantee that it is error free or complete.

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Bennekom

Privacy Verklaring Disclaimer

Copyright © 2018. All Rights Reserved.